· Ústav betonových konstrukcí provozuje nyní nově webové stránky na adrese

 

https://www.bzk.fce.vutbr.cz/

 

Tato stránky již nadále nebudou aktualizovány.

Aktualizováno 10. 9. 2018

 


AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


· Závazné přihlášky studentů zaměření NPS pro konzultace k diplomovým pracím ke specializaci beton pro akademický rok 2018/19

Pokyn - otevřít soubor

Aktualizováno 26. 4. 2018

 

· Výběrové řízení na obsazení studentské pedagogicko-vědecké síly

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 9. 5. 2018 výběrové řízení na obsazení tří míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (dále SPVS) pro akademický rok 2018/19 na období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 (lze i na jeden semestr od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019).

Více informací v přiloženém souboru.

Aktualizováno 26. 4. 2018

 


AKADEMICKÝ ROK 2017/2018


· Informace pro studenty kombinované formy studia pro 2017/18—letní semestr

BL001 - Prvky betonových konstrukcí

BL005 - Betonové konstrukce I (pokyny na soustředění)

BL006 - Zděné konstrukce (S)

Aktualizováno 31. 1. 2018

 

· Zajištění výuky seminářů a projektů UBZK

zimní semestr - otevřít soubor

letní semestr - otevřít soubor

Aktualizováno 26. 1. 2018

 

· Informace pro studenty, kteří opakují některý z předmětů ÚBZK

zimní semestr - otevřít soubor

letní semestr - otevřít soubor

Aktualizováno 26. 1. 2018

 

· Prezentace/školení programu pro vyztužování betonových konstrukcí CADKON-RCD.

Ústav betonových a zděných konstrukcí ve spolupráci s firmou GRAITEC s.r.o. pořádají dne 16. února listopadu 2018 od 9:00 v míst. č. E/315 prezentaci/školení programu pro vyztužování betonových konstrukcí CADKON-RCD. Více informací v přiloženém souboru.

Srdečně jsou studenti školy, zejména bakaláři a diplomanti ÚBZK (stávající i budoucí). Absolventi školení z řad studentů obdrží studentskou verzi programu zdarma.

 

Aktualizováno 26. 1. 2018

 

· Informace pro studenty kombinované formy studia pro 2017/18 - zimní semestr

Otevřené předměty v akademickém roce 2017/18:

BO001 - Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná Ústavem betonových a zděných konstrukcí)

BL009 - Betonové konstrukce 2

CL001 - Betonové konstrukce (S)

Aktualizováno 13. 9. 2017

 


AKADEMICKÝ ROK 2016/2017


· Specializace BZK na oboru S

Presentace ke shlédnutí

Aktualizováno 23. 3. 2017

 

 

Aktuality