Přednášky předmětu
AG03 - Obytné stavby

 1. Úvod, pojem typologie v architektuře bydlení
 2. Aspekty bydlení, příklady
 3. Definice bytu a jeho fragmenty – část 1, část 2, část 3
 4. Zónování bytu, články normy
 5. Historický vývoj stavebního typu rodinného domu – část 1, část 2, RD jako téma, RD v 60. - 80. létech
 6. Rodinné domy, typologické druhy – část 1, část 2
 7. Historický vývoj bytového domu – část 1, část 2, část 3, část 4
 8. Typologie bytového domu, vnější a vnitřní prostory – část 1, část 2
 9. Typologické druhy bytových domů - část 1, část 2, část 3, část 4
 10. Polyfunkční domy
 11. Sociální výstavba, panelové obytné soubory
 12. Obytné soubory