Software Výměník

Software VÝMĚNÍK je desktopová aplikace určená pro záznam, zpracování a vyhodnocení měřených dat v reálném čase s využitím hardwarového rozhraní ústředny Ahlborn. Softwarová aplikace s názvem [vymenik.exe] je určena pro on-line měření více než 30 bodů uživatelsky definovaných v editovatelném souboru typu [*.ini]. Tento software VÝMĚNÍK je vytvořen v plnohodnotném programovacím jazyku C# založeném na platformě Microsoft .NET, čímž je zaručen bezproblémový provoz softwaru na všech zařízeních s operačním systém Windows. Software VÝMĚNÍK je již reálně ověřen více než 200 hodinovým provozem v souproudém i protiproudém zapojení trubkového výměníku pára/voda, viz Obrázek 1. s ukázkou záznamu při plném provozu.

 
Obrázek 1. - Vzhled softwaru Výměník © 2018 při plném provozu.

Software vzniknul jako unikátní výsledek aplikovaného technického výzkumu ve výzkumném centru AdMaS v rámci projektu LO1408 s názvem »AdMaS UP - Advanced Materials, Structures and Technologies« a podporou Specifického výzkumu FAST-J-18-5574 na Vysokém učení technickém v Brně. Autorem softwaru je prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.; Dr. Ing. Milan Kubín; Ing. Lucie Horká; Ing. Tomáš Fečer a Ing. Josef Plášek, Ph.D.