Software EcoPoint

Software EcoPoint verze 1.0 je dvoumodulová softwarová aplikace určená pro nestacionární numerický výpočet 3D teplotního pole simulující 30 svislých zemních vrtů v polomasivu zeminy pod administrativní budovou EcoPoint v Košicích. Prostorová výpočetní síť s počtem více než 22,1 milionů výpočetních rovnic je řešena Gauss-Seidlovou iterační metodou v 3288 časových krocích. Získané výsledky jsou průběžně ukládány do samostatných souborů s příponou [*.eco]. Nestacionární okrajové podmínky numerického výpočtu jsou aplikovány podle skutečně naměřených dat v období 2014 až 2016.


Obrázek 1. -Vzhled softwaru EcoPoint © 2017

Software EcoPoint vzniknul v rámci mezinárodní spolupráce mezi Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební v České republice a Technickou univerzitou v Košicích, Fakultou stavební, Slovenskou republikou. Autory softwaru jsou doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Ing. František Vranay, PhD., Ing. Martin Stefanco a Ing. Josef Plášek, Ph.D. Softwarová aplikace vznikla s podporou projektu číslo LO1408 s názvem »AdMaS UP - Advanced Materials, Structures and Technologies« a standardním projektem specifického výzkumu číslo FAST-S-17-4275 s názvem »Numerické modelování inženýrských úloh ve stavebnictví« na Vysokém učení technickém v Brně .

Více informací