English
Visegrad Fund - studium v zahraničí v ak. roce 2018/19
Vyšehradský fond nabízí stipendia na studium v zahraničí v ak. roce 2018/19 pro magisterské, doktorské a postgraduální studium. Výše stipendia na jeden semestr je 2.300,-- EUR pro studenta. Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2018. více informací viz příloha
Letní škola v Lotyšsku
Riga Technical University pořádá letní školu na téma "Sustainable Construction - from Traditions to Innovations" v době od 19. do 30. 8. 2018. Přihlášky je možné podávat do 18. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přednáška optimalizace dopravních tras
V rámci své cesty bude mít Assoc. prof. Uroš Klanšek, Ph.D. z University of Maribor (Slovinsko) svou přednášku na téma "Optimální plánování dopravních tras v managementu staveb" v pondělí 12.2.2018, učebna C339, 12:00 - 13:40 hod. Na přednášku bude navazovat Workshop, který proběhne ve středu 14.2.2018, PC učebna E624, 10:00 - 11:40 hod. Přednáška proběhne v angličtině. Jste srdečně zváni! Další informace: Ing. Venkrbec (ÚTST) - venkrbec.v@fce.vutbr.cz
Letní škola v Dánsku
Partnerská univerzita VIA University College nabízí 2 - 3 týdenní kurzy v Letní škole v období července a srpna 2018. Poplatky za letní školu se různí, u partnerských univerzit je studentům nabízena sleva. Uzávěrka přihlášek je 1. 5. 2018. Více informací viz příloha
Studijní stipendium GFPS - Německo
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Stipendium ve výši 600,-- EUR měsíčně je určeno pro zimní semestr 2018/19. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2018. Více informací viz přiložený soubor.
Letní škola - restaurování historické budovy - Rumunsko
Transylvanie Trust pořádá mezinárodní letní workshop restaurování historické budovy, konkrétně zámku Bánffy v Rumunsku, v době od 29. 7. do 11. 8. 2018. Registrační poplatek je 300,-- EUR. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2018. Zájemci mohou na FAST požádat o příspěvek z RP. Informace u paní L. Zelinkové. Detailní informace o letní škole viz přiložený soubor.

Přehled výjezdů studentů a učitelů v rámci výměnných programů v AR 2012/13

Příjezdy zahraničních studentů celkem90
z toho studenti s vízovou povinností24
Výjedy studentů FAST do zahraničí - Erasmus125
z toho na studijním pobytu93
z toho na pracovní stáži32
Výjezdy studentů FAST do zahraničí - Free Movers17
Počet bilaterálních smluv80

 

Přehled výjezdů studentů a učitelů v rámci výměnných programů v AR 2011

Studenti FAST vyslaní do zahraničí Učitelé FAST vyslaní do zahraničí + školení
Erasmus - studium 121 Učitelé Týdny
Erasmus - prac. stáž 23 Erasmus - výuka 48 69
Free Movers 21 Erasmus - školení 4 5
CEEPUS 3 CEEPUS 3 8
celkem 168 celkem 55 82
Zahraniční studenti na FAST Zahraniční učitelé na FAST + školení
Erasmus - studium 89 Učitelé Týdny
Erasmus - prac. stáž 1 Erasmus - výuka 15 15
Free Movers 19 Erasmus - školení 9 9
CEEPUS 7 CEEPUS 2 3
Visegradský fond 1 celkem 26 27
Vládní stipendia (MŠMT) 2 RP 25/16 (90113002) 11
Leonardo da Vinci 1 celkem 37
Jiné 6
celkem 126
Intenzivní kurz (Švýcarsko) 22
celkem 148

Bilaterální smlouvy v rámci mobilitních programů

uzavřené na akademický rok 2013-2014

uzavřené na akademický rok 2012-2013

uzavřené na akademický rok 2011-2012

uzavřené na akademický rok 2010-2011

uzavřené na akademický rok 2009-2010

uzavřené na akademický rok 2008-2009

uzavřené na akademický rok 2007-2008

SMĚRNICE A POKYNY DĚKANA TÝKAJÍCÍ SE VÝJEZDŮ STUDENTŮ

Problematiku výjezdů studentů na partnerské univerzity v zahraničí a problematiku absolvování studijních plánů při studiu studentů na zahraničních vysokých školách upravují tyto směrnice a pokyny děkana FAST: