English
Informační schůzka pro Erasmus+ 2018/2019
Informační schůzka pro zahraniční pobyty a stáže se bude konat 8. 11. 2017 v A208.

Přehled výjezdů studentů a učitelů v rámci výměnných programů v AR 2012/13

Příjezdy zahraničních studentů celkem90
z toho studenti s vízovou povinností24
Výjedy studentů FAST do zahraničí - Erasmus125
z toho na studijním pobytu93
z toho na pracovní stáži32
Výjezdy studentů FAST do zahraničí - Free Movers17
Počet bilaterálních smluv80

 

Přehled výjezdů studentů a učitelů v rámci výměnných programů v AR 2011

Studenti FAST vyslaní do zahraničí Učitelé FAST vyslaní do zahraničí + školení
Erasmus - studium 121 Učitelé Týdny
Erasmus - prac. stáž 23 Erasmus - výuka 48 69
Free Movers 21 Erasmus - školení 4 5
CEEPUS 3 CEEPUS 3 8
celkem 168 celkem 55 82
Zahraniční studenti na FAST Zahraniční učitelé na FAST + školení
Erasmus - studium 89 Učitelé Týdny
Erasmus - prac. stáž 1 Erasmus - výuka 15 15
Free Movers 19 Erasmus - školení 9 9
CEEPUS 7 CEEPUS 2 3
Visegradský fond 1 celkem 26 27
Vládní stipendia (MŠMT) 2 RP 25/16 (90113002) 11
Leonardo da Vinci 1 celkem 37
Jiné 6
celkem 126
Intenzivní kurz (Švýcarsko) 22
celkem 148

Bilaterální smlouvy v rámci mobilitních programů

uzavřené na akademický rok 2013-2014

uzavřené na akademický rok 2012-2013

uzavřené na akademický rok 2011-2012

uzavřené na akademický rok 2010-2011

uzavřené na akademický rok 2009-2010

uzavřené na akademický rok 2008-2009

uzavřené na akademický rok 2007-2008

SMĚRNICE A POKYNY DĚKANA TÝKAJÍCÍ SE VÝJEZDŮ STUDENTŮ

Problematiku výjezdů studentů na partnerské univerzity v zahraničí a problematiku absolvování studijních plánů při studiu studentů na zahraničních vysokých školách upravují tyto směrnice a pokyny děkana FAST: