English

ROZVOJOVÝ PROJEKT FREE MOVERS 2016

1. kolo výběrového řízení

 • Základní informace.
 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 23. 11. 2015,
  • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu v kalendářním roce 2016 v rámci programu Free Movers je 11. 12. 2015,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+ | Free Movers),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 14. 12. 2015,
 • Výsledky

Archiv

Free Movers 2015
Free Movers 2014
Free Movers 2013
Free Movers 2012
Free Movers 2011
Free Movers 2010