English

ROZVOJOVÝ PROJEKT FREE MOVERS 2017

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek podání přihlášky je 19. 5. 2017,
  • uzávěrka přihlášek je 30. 5. 2017,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové, A219 nebo na,
  • podatelnu FAST nejpozději do 31. 5. 2017.

1. kolo výběrového řízení

 • Základní informace.
 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2016,
  • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu je 15. 12. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 16. 12. 2016,
 • Výsledky 1. kola

Archiv

Free Movers 2016
Free Movers 2015
Free Movers 2014
Free Movers 2013
Free Movers 2012
Free Movers 2011
Free Movers 2010