English

ROZVOJOVÝ PROJEKT FREE MOVERS 2018

1. kolo výběrového řízení

 • Základní informace.
 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2017,
  • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu je 15. 12. 2017,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 18. 12. 2017,
 • Výsledky 1. kola
  • budou zveřejněny na přelomu ledna a února 2018

Archiv

Free Movers 2017
Free Movers 2016
Free Movers 2015
Free Movers 2014
Free Movers 2013
Free Movers 2012
Free Movers 2011
Free Movers 2010