English

Erasmus+ pro akademický rok 2018/19

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2017, uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2017,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v AR 2018/19,
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 18. 12. 2017 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • jazykové testy se budou konat:
   • anglický jazyk na úrovni B1 (BY002) – prosinec 2017 + od 4. 1. do 12. 1. 2018,
   • anglický jazyk na úrovni B2 (BY003) – od 4. 1. do 12. 1. 2018,
   • ostatní jazyky – od 4. 1. do 12. 1. 2018,
  • student je povinen si nechat zapsat zkoušky z jazyků do zápisového listu před konáním zkoušky a je povinen se přihlásit k termínu v intranetu.
 • Partnerské univerzity
 • Výsledky 1. kola
  • budou zveřejněny na přelomu ledna a února 2018

Erasmus+ pro akademický rok 2017/18

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 18. 9. 2017, uzávěrka přihlášek je 6. 10. 2017,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v letním semestru AR 2017/18.
  • po vyplnění přihlášky v intranetu přihlášku vytiskněte a dodejte nejpozději do 9. 10. 2017 na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové, A219 nebo na podatelnu FAST.
 • Termíny jazykových testů
  • jazykové testy se budou konat 4. a 5. 10. 2017. Studenti, kteří plánují testy absolvovat se do 3. 10. 2017 do 12.00 hod. přihlásí na OVV u paní Ludmily Zelinkové,
  • zkoušky z anglického jazyka BY002 (úroveň B1) a BY003 (úroveň B2) si musí student nechat zapsat do zápisového listu.
 • Partnerské univerzity
 • Výsledky 2. kola

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2016,
  • uzávěrka přihlášek 1. kola k výjezdu v akademickém roce 2017/18 je 15. 12. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění je nutné dodat na OVV paní Bc. L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 16. 12. 2016,
  • přihláška se týká studijních pobytů s výjezdy v ak. roce 2017/18 (zimní i letní semestr).
 • Termíny jazykových testů
  • jazykové zkoušky pro zájemce o program Erasmus+ studijní pobyt se budou konat v prosinci 2016 a lednu 2017 (od 4. 1. do 12. 1. 2017),
  • zkoušku z jazyka je nezbytné vykonat nejpozději do 12. 1. 2017,
  • zkoušky z anglického jazyka BY002 (BY51) a BY003 (BY52) si musí student nechat zapsat do zápisového listu.
 • Partnerské univerzity
 • Výsledky 1. kola

 

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012-2013
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011-2012
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2010-2011
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2009-2010
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2008-2009
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2007-2008

Erasmus+ pro akademický rok 2018/19

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2017, uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2017,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 18. 12. 2017,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v AR 2017/18 (leden až září 2018),
  • stáž je možné absolvovat v období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2019 s max. dobou pobytu 12 měsíců,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.
 • Výsledky 1. kola
  • budou zveřejněny na přelomu ledna a února 2018

Erasmus+ pro akademický rok 2017/18

2. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 18. 9. 2017, uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2017,
  • přihláška se týká pracovních stáží s výjezdy v letním semestru AR 2017/18 (leden až září 2018),
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 30. 10. 2017,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.
 • Výsledky 2. kola

1. kolo výběrového řízení

 • Přihláška
  • počátek vkládání přihlášek je 21. 11. 2016, uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2016,
  • přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální nabídka – Erasmus+),
  • vyplněnou přihlášku po vytištění dodat na odd. vnitřních a vnějších vztahů paní Ludmile Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST nejpozději do 16. 12. 2016,
  • stáž je možné absolvovat v období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2018 s max. dobou pobytu 12 měsíců,
  • v přihlášce je nutné uvést zemi, kde si student bude stáž hledat,
  • v době podání přihlášky není nutné uvést název organizace, kde bude stáž probíhat,
  • obecné informace a formuláře pro pracovní stáže.
 • Výsledky 1. kola

Další informace budou zveřejňovány postupně.

Archiv

Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2016/17
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2015/16
Program LLP - ERASMUS+ pro akademický rok 2014/15
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2013/14
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2012/13
Program LLP - ERASMUS pro akademický rok 2011/12