English

ÚŘEDNÍ HODINY PEDAGOGICKO-VĚDECKÉHO ODDĚLENÍ DĚKANÁTU FAST VUT V BRNĚ

pondělí 13:00 – 15:00  
středa 9:00 – 12:00  
pátek 9:00 – 12:00  

PRACOVNICE PEDAGOGICKO-VĚDECKÉHO ODDĚLENÍ DĚKANÁTU

Vedoucí oddělení Ing. Světlana Popelová541147120A226
Bakalářské studijní programyJana Klímová541147127A220
Magisterské studijní programyIlona Gottwaldová541147123A224
Doktorské studijní podklady Mgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Architektura pozemních staveb — prezenční forma studia

1. až 4. ročník Mgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stavební inženýrství - prezenční forma studia

1. ročníkMichaela Surá541147118A218
2. a 3. ročník, obor S Ing. Alena Studýnková541147129A221
4. ročník, obor SIva Pavelková541147161A216
3. a 4. ročník, obory E, K, M, VLuďka Hortová541147134A220

Stavební inženýrství - kombinovaná forma studia

1. až 4. ročník Mgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Civil Engineering - prezenční forma studia

1. až 4. ročník Ing. Alena Studýnková541147129A221

Geodézie a kartografie - prezenční forma studia

1. až 3. ročník Mgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Geodézie a kartografie - kombinovaná forma studia

1. až 3. ročník Mgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Městské inženýrství - prezenční forma studia

1. ročníkMichaela Surá541147118A218
2. až 4. ročník Mgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

1. a 2. ročník Mgr. Dana Kohoutová541147122A218

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – prezenční forma studia

1. a 2. ročník, obor S, RIva Pavelková541147161A216
1. a 2. ročník, obory V, M, K, ELuďka Hortová541147134A220

Magisterský navazující studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

1. a 2. ročník Ing. Alena Studýnková541147129A221

Magisterský navazující studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

1. až 2. ročník Mgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Magisterský navazující studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

1. až 2. ročník Mgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil engineering, Geodézie a kartografie - prezenční i kombinovaná forma studia

1. až 4. ročník Mgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Státní závěrečné zkoušky a nostrifikace diplomů

bakalářské studijní programyEva Schneiderová541147124A227
navazující magisterské studijní programy Mgr. Dana Kohoutová541147122A218

Stipendia ubytovací

bakalářské studijní programyJana Klímová541147127A220
navazující magisterské studijních programůIlona Gottwaldová541147123A224
doktorské studijní programy Mgr. Ludmila Klusáková541147128A228

Stipendia prospěchová

Eva Schneiderová541147124A227

Stipendia sociální

všechny referentky dle studijních programů, ročníků a oborů

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Ing. Světlana Popelová541147120A226

Průkazy studentů

Správa agendy průkazů studentů; známky ISIC Mgr. Dana Kohoutová541147122A218

Celoživotní vzdělávání

Mgr. Lenka Valihrachová541147121A216

Výzkumná činnost a projekty

Ilona Gottwaldová541147123A224
Ing. Světlana Popelová541147120A226