English

Rozvrhy pro AR 2017/2018

Informace pro studenty 1. ročníku, kteří se k zápisu do studia dostavili v pátek 22.09.2017:
  • Účet ve fakultním intranetu je již zpřístupněn, zařazení do studijních skupin bylo provedeno.
  • Proveďte prosím neprodleně registraci do rozvrhových jednotek (postup je uveden níže). Od čtvrtka 28.09.2017 je totiž povoleno volné přihlášení studentů vyšších ročníků, v důsledku čehož může dojít k naplnění kapacity rozvrhových jednotek určených pro Vaši studijní skupinu.

Informace pro studenty 1. ročníku:

  1. Pokud studujete na FAST VUT v Brně poprvé, vyplňte na úvodní stránce studentského intranetu registrační formulář (viz odkaz Intranet-S vpravo nahoře). Zvolené heslo si důkladně zapamatujte (v případě jeho zapomenutí se musíte osobně dostavit na Studijní oddělení).
  2. Poté se standardním způsobem přihlaste do intranetu. Zde se Vám pro příslušné studium v nabídce Účet zobrazí Vaše zařazení do studijní skupiny, např. B1VS15.
  3. Přepněte se do nabídky Rozvrh a v levé části si vyberte položku Práce s rozvrhem. Do položky skupina zadejte označení své studijní skupiny a klikněte na tlačítko Odeslat.
  4. Vyberte si rozvrhové jednotky, do kterých se chcete zaregistrovat, a svou volbu následně potvrďte příslušným tlačítkem.
  5. Bližší informace naleznete na úvodní stránce agendy Rozvrh.
  6. Registrace studentů 1. ročníku do rozvrhových jednotek bude zpřístupněna v pondělí 11.09.2017 od 21:00.
  7. Podrobněji budete s prací ve fakultním informačním systému seznámeni v rámci předmětu Informatika (AU001, BU001, GU01, MU001).

Rozvrhy pro zimní semestr 2017/2018

Přehled přednáškových a studijních skupin · Značení přednáškových a studijních skupin

Vyhledání studijní skupiny studenta

Zadejte začátek příjmení studenta:    

Studijní skupinu lze zjistit také po přihlášení (příp. po předchozí registraci) do Studentského intranetu FAST VUT v Brně