English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTG01
NázevAteliér urbanistické tvorby
Course nameUrban Planning Studio

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení10 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Základní praktická aplikace teoretických urbanistických znalostí v navazujícím magisterském studiu. Získané ateliérové znalosti se rozšiřují v následných specializovaných urbanistických projektech zaměření Prostorové plánování.
Komplexní tvorba urbanistického souboru vycházející z analýzy základních funkčních systémů sídla, potřeb lidského společenství, anticipace jeho demografického i sociálního vývoje, ochrany přírodních i historických hodnot území. Prostorové a provozní řešení, stanovení funkčního využití a limitů využití území.

Harmonogram cvičení

  • 1. Analyza programu
  • 2. Analyza dotčeného území
  • 3. Referenční příklady
  • 4. Základní idea návrhu
  • 5. Hodnotící kritika, 1. fáze návrhu
  • 6.-9. práce na návrhu
  • 10. Hodnotící kritika, 2. fáze návrhu
  • 11.-12. Vypracování konečné verze návrhu
  • 13. Kritika, závěrečné hodnocení
Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru architektura a zvláště urbanistických předmětů a jejich aplikace v atelierové tvorbě.

Základní literatura předmětu

NEUFERT,E.: Navrhování staveb, Consultinvest Praha,, 2000
: Příslušné normy a předpisy, , 0
: Odborná literatura vztahující se k tématu, , 0
: Odborná periodika, , 0