English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE59
NázevInformační systémy a digitální kartografie
Course nameInformation Systems and Digital Cartography

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantLadislav Plánka

Obsahové informace

GIS a jiné informační systémy, jejich struktura a funkce. Modelování geografických a prostorových objektů a jejich reprezentace. Naplňování databází z primárních a sekundárních zdrojů, budování topologie a vstup atributoých údajů. Restrukturalizace údajů, generalizace v prostředí informačních systémů. Analýza sítí a obrazů a syntetické operace v informačních systémech. Vizuální reprezentace reality, animace. Současné softwarové systémy pro územně orientované informační systémy. Informační systém zeměměřictví a katastru. Vojenský informační systém o území. Státní informační systém a jeho standardy, normy a normotvorná činnost v oblasti informační technologie (ČSN, CEN, ISO). Současné aplikace informačních systémů v přírodních a technických vědách. Využití IS (GIS) při řešení havarijních situací. Síťové aplikace informačních technologii, INTERNET, INTRANET. Projektování informačních systémů a GIS. Digitální kartografická díla česká (DKM, ZABAGED, DMÚ) a světová. Principy jejich tvorby. Digitální kartografická tvorba, generalizace v digitální kartografii. Využití digitálních technologií k prezentaci a tisku map. Prostorové modelování a řešení morfometrických a kartometrických úloh v 3D. Současné softwarové produkty pro digitální kartografii ve 2D a 3D.

Harmonogram přednášky

  • 1. Informační systémy, jejich struktura a funkce. GIS. Modelování geografických a prostorových objektů a jejich reprezentace.
  • 2. Naplňování databází z primárních a sekundárních zdrojů, budování topologie a vstup atributoých údajů. Restrukturalizace údajů, generalizace v prostředí informačních systémů Analýza sítí a obrazů a syntetické operace v informačních systémech.
  • 3. Současné softwarové systémy pro územně orientované informační systémy. Informační systém zeměměřictví a katastru.
  • 4. Současné aplikace informačních systémů v přírodních a technických vědách. Využití IS (GIS) při řešení havarijních situací. Síťové aplikace informačních technologii, INTERNET, INTRANET.
  • 5. Projektování informačních systémů a GIS. Digitální kartografická díla česká (DKM, ZABAGED, DMÚ) a světová. Principy jejich tvorby. Digitální kartografická tvorba, generalizace v digitální kartografii. Využití digitálních technologií k prezentaci a tisku map.
  • 6. Prostorové modelování a řešení morfometrických a kartometrických úloh v 3D. Současné softwarové produkty pro digitální kartografii ve 2D a 3D.
Základy GIS

Základní literatura předmětu

Elithorp, J.A.Jr., Findorff, D.D.: Geodesy for Geomatics and GIS Professionals, Xan Edu, Ann Arbor, 2003
Longley, P. A., Goodchild, M. F. a kol.: Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, Ltd., 2001
Cartwright, W., Peterson, M., P.: Multimedia Cartography, Springer, Berlin , 1999