English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE57
NázevDružicová geodézie
Course nameSatellite Geodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Základy družicové geodézie, geocentrické souřadnicové systémy a jejich pohyby, časové systémy, kalendář. Pohyb družice, nerušený pohyb, vliv gravitačního pole Země, zrychlení vyvolané Sluncem a Měsícem, tlak slunečního větru. Definice a realizace konvenčních inerciálních a terestrických systémů.Principy, metody a možnosti využití družicových měření v geodézii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie a družicové navigační systémy). Metody určování polohy a času, přesnost a možnosti využití.Metoda GPS. Principy řešení ambiguit. Ionosférické a troposférické korekce. Přesnost metody. Optimalizace měřických a vyhodnocovacích postupů. Softwarové balíky SKI-PRO a BERNESE.

Harmonogram přednášky

  • 1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země.
  • 2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace.
  • 3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy).
  • 4. GPS. Principy řešení ambiguit. Inosférické a troposférické korekce. Přesnost.
  • 5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů.
  • 6. GPS výpočetní softwarové systémy SKI-Pro a Bernese.
Metody matematické analýzy. Základy geodetické astronomie. Princip družicového navigačního systému GPS a jeho základní geodetické aplikace. Principy zpracování GPS dat.

Základní literatura předmětu

Burša, M., Kostelecký, J.: Kosmická geodezie a kosmická geodynamika, MNO – GŠ AČR, Praha , 1994
Hefty, J.: Globálny polohový systém v štvorrozmernej geodézii, STU Bratislava, 2004
Teunissen P.J.G., Kleusberg A.: GPS for Geodesy, Springer, 1998
Leick A.: GPS Satellite Surveying, John Wiley and Sons, 2004