English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE54
NázevGeodetické sítě
Course nameGeodetic Networks

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJosef Weigel

Obsahové informace

Polohové geodetické základy – vývoj. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích. Praktické aplikace.

Harmonogram přednášky

  • 1. Vývoj polohových geodetických základů. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Astronomicko-geodetická síť a její modernizace.
  • 2. Výškové geodetické základy – vývoj. Výškový systém Bpv a jeho modernizace. Tíhové základy – vývoj a modernizace.
  • 3. Geocentrické referenční systémy a rámce a jejich vývoj. Družicové sítě v ČR.
  • 4. Metody určování kvazigeoidu. Geodynamické sítě. Lokální geodetické sítě. Integrace klasických a družicových geodetických měření.
  • 5. Analýza a interpretace opakovaných měření v geodetických sítích.
  • 6. Praktické aplikace.
Metody matematické analýzy. Principy měření a jejich zpracování v geodetických sítích. Přehled o problematice polohových, výškových a tíhových základů. Principy družicových měření. Přehled o souřadnicových systémech.

Základní literatura předmětu

Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, ALFA, Bratislava, 1990