English

Katalog předmětů

Identifikace

KódIE52
NázevAnalýza měřických dat
Course nameAnalysis of Measuring Data

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJosef Weigel

Obsahové informace

Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. Testování a analýza výsledků měření a vstupních hodnot do vyrovnání. Fyzikální a matematická korelace. Parciální a vícerozměrná korelace. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. Analýza mezních chyb. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. Kolokace. Kalmanův filtr. Robustní metody vyrovnání. Analýza kovariančních a váhových matic. Plánování experimentu a optimalizační metody. Zpracování návrhu metodiky a technologie analýzy souboru výsledků pro doktorskou práci.

Harmonogram přednášky

  • 1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam.
  • 2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání.
  • 3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí.
  • 4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání.
  • 5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic.
  • 6. Plánování experimentu a optimalizační metody.
Metody matematické a statistické analýzy. Přehled o základních metodách datové analýzy a vyrovnání.

Základní literatura předmětu

Borradaile, G.: Statistics for Earth Science Data, Springer Verlag, 2003
Teunissen, P.J.G.: Testing Theory - an Introduction, Delft University Press, 2002