English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHV52
NázevEkonomika stavebního podniku
Course nameConstruction Company Economy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantLeonora Marková

Obsahové informace

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získávat informace o finančních zdrojích pro stavební investice.
Řízení výroby ve stavebním podniku
Efektivnost podnikové stavební činnosti
Plánování ve stavebním podniku. Podniková evidence a informace.
Kontrola podnikové činnosti s uplatněním řídících systémů.

Harmonogram cvičení

  • 1.–3.Náklady v podniku, teorie nákladů
  • 4.–5.Materiálové hospodářství
  • 6.Mzdy a pracovní síla
  • 7.Pracovní stroje a zařízení
  • 8.Efektivnost podnikové činnosti
  • 9.–10.Plánování
  • 11.-12.Základní atributy Controllingu ve stavebním podniku
  • 13.Základní atributy Benchmarkingu ve stavebním podniku. Podniková evidence
Znalosti z pracovního inženýrství a základů kalkulace nákladů a tvorby cen ve stavebnictví, podnikových financí a účetnictví.

Základní literatura předmětu

MARKOVÁ, Leonora: Základy ekonomiky stavebnictví, Brno: CERM, s.r.o., 2009
MARKOVÁ,Leonora a kol.: Principles of economy of building firm, Brno: CERM, s.r.o., 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Související platná legislativa, , 0