English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE56
NázevGeomatika
Course nameGeomatics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantMilan Konečný

Obsahové informace

Pochopení vzájemných souvislostí mezi geoinformačními vědami.
Geoinformační technologie. Kvalita informací a jejich vliv na analýzy. Presentace výsledků. Globalizace dat.

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice GIS, vývoj interdisciplinárních vztahů.
 • 2. Databáze - základ GIS.
 • 3. Přehled o databázových systémech.
 • 4. Software pro GIS. Přehled o GIS systémech.
 • 5. Moderní metody sběru dat pro GIS.
 • 6. Typy geografických dat a modely ukládání.
 • 7. Standardy pro GIS. Vyhodnocení kvality dat.
 • 8. Hardware.
 • 9. Mapová algebra.
 • 10. Electronické prostředí, INTERNET/INTRANET. Presentace prací v 3D a 4D.

Harmonogram cvičení

 • 1. Definice GIS, vývoj interdisciplinárních vztahů.
 • 2. Databáze - základ GIS.
 • 3. Přehled o databázových systémech.
 • 4. Software pro GIS. Přehled o GIS systémech.
 • 5. Moderní metody sběru dat pro GIS.
 • 6. Typy geografických dat a modely ukládání.
 • 7. Standardy pro GIS. Vyhodnocení kvality dat.
 • 8. Hardware.
 • 9. Mapová algebra.
Základy mapování, kartografie, informatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu.

Základní literatura předmětu

Elithorp James A. Jr, Findorff Dennis D.: Geodesy for Geomatics and GIS Professionals, Xan Edu, Ann Arbor, 2003
Streit U.: Introduction to Geoinformatics, University of Muenster, 2000
Tuček J.: Geografické informační systémy. Teorie a praxe., Praha, Computer Press, 1998