English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGV51
NázevEkonomie
Course nameEconomics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.
Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy – trh peněz a trh kapitálu. Základy makroekonomické teorie – makroekonomické výstupy – rovnováha a ekonomický růst – inflace a nezaměstnanost. Makroekonomická politika – hospodářská politika, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb – chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace.

Harmonogram přednášky

  • 1.–3.Ekonomie – základní pojmy a vztahy
  • 4.–6.Finanční trhy
  • 7.–9.Základy makroekonomické teorie
  • 10.–11.Makroekonomická politika
  • 12.Trh výrobků a služeb
  • 13.Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace
Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William : Ekonomie, Praha: NS Svoboda, 2008
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv : Základy ekonomie – Principles of economics , Brno: AN CERM, s.r.o., 2007
SÁDLÍK, Jindřich a KORYTÁROVÁ: Základy ekonomie – cvičebnice , Brno: AN CERM, s.r.o., 2006
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007