English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE51
NázevDatabáze I
Course nameDatabases I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

návrh datového modelu, tvorba tabulky, návrh relací 1:1, 1:N, M:N, tvorba SQL dotazů, formulářů a reportů, navrhnout jednoduchou databázi v MS Access,
Základní pojmy databázové technologie, ANSI/SPARC úrovně, datové modely, architektura databázových systémů (DBS).
Konceptuální modelování, E/R diagramy,jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Relační model dat, teorie závislostí, normální formy.
Interní organizace dat, indexování, hašování.
Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování. Distribuované DBS, architektura klient – server, současné trendy rozvoje databázové technologie – postrelační systémy.
Databáze v geografických informačních systémech (GIS).
Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle SQL plus.

Harmonogram cvičení

  • • Základní pojmy databázové technologie
  • • Konceptuální modelování, E/R diagramy, jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
  • • Relační model dat, teorie závislostí, normální formy.
  • • Interní organizace dat, indexování, hašování.
  • • Bezpečnost a integrita dat, trigery, transakční zpracování
  • • Databáze v geografických informačních systémech (GIS).
  • • Databázové systémy Mircosoft Access, Oracle, SQL plus
Počítačová gramotnost

Základní literatura předmětu

Korth H.,F. Silberschatz A.: Database System Concepts, Mc Graw-Hill, 1996
Date, C.F.: An Introduction to Database System, Addison-Wesley, 1995
Pokorný J.: Databázová abeceda, Science Valetiny, 1998