English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDW62
NázevInformační systémy v technologii staveb
Course nameInformation system in construction technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantJiří Šlanhof

Obsahové informace

Aplikační softwary pro řízení stavební výroby a jejich začlenění do informačního systému stavební organizace. Plánování a kontrola postupu výstavby na současné úrovni informačních technologií a stupni rozvoje stavební výroby. Organizace výstavby v závislosti na podmínkách a řídící struktuře stavební firmy. Zpracování nabídky, realizační a stavebně technologické dokumentace, sledování efektivnosti prováděných prací, controlling. Zásady práce a využití podnikových informačních systémů v manažersky orientovaných funkcích stavebních organizací.

Harmonogram přednášky

  • 1.-3. Podmínky implementace a užití aplikačních softwarových nástrojů pro řízení stavební výroby. Volba plánovacího softwaru v návaznosti na fondy zdrojů nebo kalkulační systémy (RTS-Build Power, KROS Plus, EuroCALC). Limitující podmínky použití katalogizovaných výkonových norem stavebních a montážních prací při plánování staveb.
  • 4.-6. Tvorba časového plánu stavby (MS PROJECT) v závislosti na nastavení uživatelských polí. Technologický model výstavby. Kalendáře projektu, činností, zdrojů. Sledování a řízení postupu výstavby. Směrný plán. Aktualizace činností. Přeplánování činností.
  • 7.-9. Význam kalkulace při plánování a řízení zakázek stavebního podniku, kalkulační vzorec, tvorba nových položek a jejich variant.
  • 10.-12. Řízení stavební výroby (RSV) podle rozpočtu z kalkulačního programu. Propojení kalkulačního softwaru a systému MS PROJECT. Soupis provedených prací. Controlling.
  • 13. Rekapitulace možností využití dostupných SW produktů (ASPE, RSV, BUILpower, CONTEC, MS Project, EuroCALC).
Znalosti z využití softwarové podpory pro plánování a řízení staveb.

Základní literatura předmětu

HRAZDIL, V.: M05 Modelování výrobních procesů v IS stavebního podniku, Studijní opora Modelování výrobních procesů, FAST VUT v Brně, 2007
HRAZDIL, V. : M01 Specifika modelování výrobních procesů ve stavebnictví, Studijní opora Modelování výrobních procesů, FAST VUT v Brně, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ADAMEC, F.: Řízení projektů pomocí Project 2000, Grada Publishing, Praha , 2001
BARRIE, D., S.: Professional construction management, New York, McGraw-Hill, 2002
Tomek, A.: Economics and management 10: construction project management, Nakladatelství ČVUT Praha , 2003
  • Ukázka dokumentů integrovaného systému řízení určité stavební společnosti.

WWW stránka předmětu

www.fce.vutbr.cz