English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV80
NázevTeorie managementu
Course name

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVojtěch Koráb

Obsahové informace

Předmět je zaměřen na strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka. Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
Systémový přístup.
Kontingenční přístup.
Change management.
Znalostní management.
Procesní management.
Time management.
Humen resources management.
Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.

Harmonogram přednášky

 • Strukturalizaci managementu dle funkcí, prvků a mechanismu, dělbu práce.
 • Strukturalizace dle předmětu, teritoria, zákazníka.
 • Dva základní přístupy k managementu lidí – mezilidské vztahy, behaviorismus.
 • Základy managementu produkce a operací - produkční management a operační management.
 • Systémový přístup.
 • Kontingenční přístup.
 • Change management.
 • Znalostní management.
 • Procesní management.
 • Time management.
 • Humen resources management.
 • Tři základní manaţerské úkoly: Řídit práci a organizaci, řídit pracovníky, řídit produkci a operace.
Znalost podnikového managementu v rozsahu přednášek I a II, všeobecná znalost ekonomických věd.
Literatura není u předmětu zadána