English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV76
NázevKrizový management
Course nameCrisis Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantBohumil Puchýř

Obsahové informace

Definice krize, typy krizí, příčiny vzniku, možnosti prevence podle typu krize, krize subjektu právnického nebo fyzického, krize během života podnikatelských subjektů, specifika ve stavebnictví, trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost, systém manažmentu rizik stavebního podniku, nástroje-katalogy a mapy rizik, podcenění rizik insolvence, vznik krize, fáze krize, krizové plánování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Krize jako havarijní nebo tísňový následek
 • 2. Systém manažerského řízení krizových stavů
 • 3. Prevence krizí a reakce na ně
 • 4. Fáze krize
 • 5. Možnosti vzniku krizí během života podnikatelského subjektu
 • 6. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
 • 7. Podnikání ve stvebnictví a rizika
 • 8. Trojúhelník riziko/spolehlivost/jakost
 • 9. Systém manažementu rizik stavebního podniku
 • 10.Nástroje manažementu rizik-katalogy, mapy
 • 11.Podcenění rizik, vznik krize, zejména insolvence
 • 12.Krizové plánování
Principy a zásady rozhodování, plánování, personalistika, komunikace a řešení konfliktů, řízení a vedení týmů.
Literatura není u předmětu zadána