English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV75
NázevPodnikový management
Course nameCompany management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
Garant 

Obsahové informace

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Poznání podstaty, cílů, strukturalizace a způsobů aplikace managementu na úrovni podniku. Požadavky kladené na manažera, jeho očekávané vlastnosti a role. Seznámení s vývojem, uvedení jednotlivých škol s akcentem na Systém řízení u firmy Baťa. Strukturalizace managementu dle funkcí a prvků. Podrobný výklad jednotlivých prvků. Plánování, organizování. Typologie organizačních struktur. Aplikovatelné podnikatelské subjekty.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod k managementu
 • 2.Vlastnosti podnikatele
 • 3.Management,cíle,funkce,prvky
 • 4.Strategie,plánování
 • 5.Organizování: Pravomoc,odpovědnost,rozpětí
 • 6.Organizování: Podnikatelské subjekty .Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost
 • 7.Organizování: Podnikatelské subjekty. Společnost s ručením omezeným
 • 8.Organizování: Podnikatelské subjekty. Akciová společnost
 • 9.Organizování: Organizační struktura - organizování
 • 10.Organizování :Organizační struktura
 • 11.Stimulace,motivace
 • 12.Kontrola
 • 13.Rozhodovací proces
Student musí mít znalosti ekonomiky a organizace podniku
Literatura není u předmětu zadána