English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV73
NázevProstorová ekonomika
Course nameSpatial Economics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantKoloman Ivanička

Obsahové informace

Strategie a územní koncepce. Územní rozvoj a územní marketing. Ekonomické zákonitosti území. Wagnerův zákon. Trh nemovitostí. Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty. Rozvojové projekty. Komunikace a ekonomické synergie. Trvale udržitelný městský rozvoj. Regionální politika

Harmonogram přednášky

 • 1.Charakteristika regionu a druhy regionů
 • 2.Časoprostorové ekonomické teorie a metody. Lokalizační teorie
 • 3.Strategie a územní koncepce. SWOT analýza území
 • 4.Koncepce územní technické infrastruktury a terciální sféra
 • 5.Územní rozvoj. Územní marketing
 • 6.Aplikace ekonomických zákonitostí do území. Nabídka a poptávka města a regionu
 • 7.Ekonomika a prostorové uspořádání měst a městských regionů
 • 8.Wagnerův zákon. Trh právních norem Ronalda Coaseho. Nástroje přímé městské ekonomické politiky. Řízení veřejných městských služeb(přímé řízení,správa, koncese) Trh nemovitostí. Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
 • 9.Veřejné investice a veřejně prospěšné projekty
 • 10.Realizace rozvojových projektů
 • 11.Komunikace a ekonomické synergie:Vědecké a technologické parky. Světová střediska obchodu a podnikání. Příjem podniků na území, informační pomoc, pomoc při exportu, pomoc při transferu technologií, rozvojová pomoc
 • 12.Trvale udržitelný městský rozvoj. Koncepce Ecocity
 • 13.Regionální politika Evropské unie
Základy ekonomických teorií, marketingu a ekonomiky stavebnictví
Literatura není u předmětu zadána