English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV72
NázevSoučasné ekonomické teorie a hospodářská politika
Course nameCurrent Economic Theories and Economic Policy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJiří Blažek

Obsahové informace

Soudobé ekonomické teorie. Ekonomická teorie růstu. Hospodářská politika. Teorie a praxe hospodářské politiky. Celková rovnováha trhů. Monetární politika. Fiskální politika. Strukturální politika. Analýza účinnosti hospodářské politiky.Stabilizační politika. Makroekonomické modely. Mezinárodní ekonomická integrace.Hospodářská politika EU.

Harmonogram přednášky

 • 1.Vývoj ekonomického myšlení od antiky do 16.století.Merkantilizmus.Fyziokraté. Anglická klasická škola ekonomie (pracovní teorie hodnoty)
 • 2.Neoklasické ekonomické teorie.Ekonomické teorie 20.století.
 • 3.J.M.Keynes.Neokeynesyánské ekonomické teorie
 • 4.Monetární ekonomické teorie.Ekonomické teorie růstu.Soudobé ekonomické teorie
 • 5.Vývoj českého ekonomického myšlení. K.Engliš, A.Rašín atd.
 • 6.Základní principy hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Nástroje hospodářské politiky. Instituce hospodářské politiky.
 • 7.Monetární hospodářská politika. Podstata fungování fiskální politiky
 • 8.Úloha veřejných financí. Stabilizační politika
 • 9.Makroekonomické modely hospodářské politiky
 • 10.Obchodní politika státu – integrace národních trhů
 • 11.Vytváření jednotného ekonomického prostoru
 • 12.Hospodářská politika a EU
 • 13.Mezinárodní měnový systém a hospodářská politika
Znalost základních pojmů, kategorií a souvztažností z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky v rozsahu magisterského studijního programu oboru Management stavebnictví
Literatura není u předmětu zadána