English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV71
NázevTeorie cen
Course namePrice theory

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Obecné teorie ceny jako součást ekonomické teorie. Teorie užitku. Teorie poptávky. Teorie hodnoty. Hodnota a cena. Produkční funkce a náklady. Nákladové křivky. Analýza nákladů. Teorie ceny v různých konkurenčních prostředích. Cenová politika firmy. Cenová politika státu. Ochrana trhu. Regulace cen. Cena a celková rovnováha ekonomického systému. Inflace. Analýza nákladů inflace. Cenové indexy. Chování cen v čase. Cenová parita. Cena měny. Měnové kurzy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice
 • 2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice
 • 3. Teorie hodnoty a cena
 • 4. Teorie užitku a použití ceny
 • 5. Náklady a tvorba ceny
 • 6. Nákladové křivky, analýza nákladů
 • 7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik
 • 8. Cenová politika státu
 • 9. Cenová politika firmy
 • 10. Ochrana trhu, dotčená legislativa
 • 11. Regulace cen a její použitelnost
 • 12. Chování cen v čase, měnové kurzy.
 • 13. Cenová parita a její využití v rámci EU
Makro a mikroekonomická problematika oceňování majetku obecně, chování firem na trhu, spotřebitelské možnosti volby, modelové chování trhu a cenové zásady pro subjekty s cílem uspět a rozvíjet se.

Základní literatura předmětu

Hanna, N., Dodge, H.R.: Pricing, Management , Management Press, Praha, 1997
McCloscey Donald N.: Aplikovaná teorie ceny, SPN Praha, 1992
Kasan J., Fibírová J.: Ceny a cenová politika, Aleko, 1991
Friedman David D.: Price Theory, Ohio, 1986