English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDT61
NázevVybrané stati z technických zařízení budov
Course nameSelected Items of Building Service Theory

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJiří Hirš

Obsahové informace

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti vytápění, větrání, klimatizace, chlazení, zdravotechniky, plynoistalcí formou teoretické a případně experimentální práce.

Harmonogram přednášky

 • Zadání a formulace řešeného tématu.
 • Samostatné studium odborné literatury.
 • Tvorba rešerší.
 • Vytvoření modelu řešeného tématu.
 • Stanovení okrajových podmínek řešení.
 • Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
 • Vlastní teoretické řešení úlohy.
 • Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
 • Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
 • Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
 • Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
 • Prezentace a diskuse zpracované práce.
Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB.

Základní literatura předmětu

Kolektiv: VDI - Warmeatlas, Springer, 2002
 • Studium předmětu probíhá dle individuálního plánu doktoranda.