English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS71
NázevHydrologie
Course nameHydrology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Základy stochastické hydrologie, modelování umělých průtokových řad, modelování syntetických dešťů, problematika časového a prostorového rozdělení srážek, meteorologické radary a meteorologické družice, numerické meteorologické předpovědní modely, modely srážkoodtokového procesu v malých a velkých povodích, operativní předpovědi odtoku vody z povodí, extrémní průtoky

Harmonogram přednášky

  • 1. Základy stochastické hydrologie
  • 2. Modelování umělých průtokových řad
  • 3. Modelování syntetických dešťů.
  • 4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
  • 5. Meteorologické radary, meteorologické družice
  • 6. Numerické předpovědní modely srážek
  • 7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích
  • 8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích
  • 9.-11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí
  • 12.-13. Extrémní průtoky
Základy znalosti z vyšší matematiky, statistiky a teorie pravděpodobnosti, fyziky. Hlubší znalosti z hydrologie na úrovni magisterského studia

Základní literatura předmětu

Chow Ven Te: Handbook of Applied Hydrology, Published by McGraw Hill Text , 1964
Ram S. Gupta: Hydrology and Hydraulic Systems, Waveland Press, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Samuel D. Brody, Wesley E. Highfield, Jung Eun Kang: The Causes and Consequences of Flooding in the United States, Cambridge University Press, 2011
Wagener, T. - Wheater, H.S. - Gupta, H.V. : Rainfall-Runoff Mmodelling in Gauged and Ungauged Catchments, Imperial College Press , 2004

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz