English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDR72
NázevKalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin
Course namePrecise authorized, calibration and laboratory measurements of hydraulic param.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Dosáhnout poznatky o nejmodernější měřicí technice pro měření veličin na hydraulických modelech i in-situ. Využitelnost bezkontaktních metod - laserová dopplerovská anemometrie, ultrazvuková anemometrie, jejich výhody a úskalí. Měřitelnost parametrů na rozměrově malých objektech a v rotujících či pohyblivých částech okruhů. Technika a postupy pro realizaci úředních měření a měření v akreditovaných laboratořích.

Harmonogram přednášky

  • 1.-4.Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů
  • 5.- 8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
  • 9. Měření tlaků, sil a momentů.
  • 10.Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky
  • 11.Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře
  • 12.Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva)
  • 13.Měření v pohybujícím se prostoru
Matematika, fyzika, hydraulika, hydromechanika, základy statistiky
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://vst.fce.vutbr.cz/