English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDR71
NázevHydromechanika
Course nameHydromechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Studium zahrnuje zejména oblast proudění newtonských kapalin, okrajově je uvedena i oblast toku kapalin nenewtonského typu. V základu předmětu jsou rozebírány teoretické obecné vztahy pro kinematiku vazkých tekutin – tři základní rovnice. Předmět uvádí současné poznatky z problematiky proudění v tlakových systémech i v tratích s volnou hladinou při ustáleném i neustáleném režimu.

Harmonogram přednášky

  • 1.Kapalné kontinuum
  • 2.,3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu
  • 4. Pásma pohybu
  • 5. Podobnost jevů v hydrodynamice
  • 6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit
  • 7.,8. Proudění v otevřených korytech
  • 9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech
  • 10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách
  • 11.,12. Proudění v difuzorovém režimu
  • 13. Nenewtonské modely
Fyzika, hydraulika, matematika, odborné předměty v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://vst.fce.vutbr.cz/