English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDP65
NázevAplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství
Course nameOperation research in water management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Lineární propgramování, nelineární programování, kombinatorické metody, multikriteriální optimalizační úlohy, teorie grafů, metody síťové analýzy, řízení projektů, poruchovost a spolehlivost systémů, modelování spolehlivosti, neuronové sítě, genetické algoritmy, analýza a řízení rizik

Harmonogram přednášky

  • 1. Lineární programování
  • 2. Specifické úlohy lineárního propgramování, dopravní problém
  • 3 - 6. Nelineární programování
  • 7. Dynamické programování
  • 8 - 9. Multikriteriální optimalizační úlohy, metody řešení
  • 10-11. Řízení projektů
  • 12. Využití umělých neuronových sítí, genetické algoritmy
  • 13. Riziková analýza
Znalosti na úrovni předmětu CP03 Operační a systémová analýza v rámci magisterského studijního programu Stavební inženýrství - obor vodní hospodářství a vodní stavby.
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz