English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDP64
NázevJakost vody v povodí
Course nameWater Quality

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod, význam a funkce vod, historie.
 • 2.Hydrobiologie.
 • 3.Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, změna jakosti vody, závadné látky.
 • 4.Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
 • 5.Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky, vliv znečištěných srážkových vod na jakost vod.
 • 6.Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění, šíření znečištění.
 • 7.Podzemní vody, ochrana podzemních vod, hydrogeologický průzkum, opatření na ochranu podzemních vod.
 • 8.Povrchové vody, čistota a znečišťování, samočištění, kyslíkové poměry na toku.
 • 9.Povrchové vody, kyslíkový režim v toku, směšování, jakost vod a jejich klasifikace, vypouštění odpadních vod do povrchových vod.
 • 10.Matematické modelování jakosti vody v tocích.
 • 11.Matematické modelování jakosti vody v nádržích.
 • 12.Havarijní stavy v čistotě vod, rozdělení havárií, průběh havárií, řešení havárií
 • 13.Ochrana vod v ČR.
Chemie, hydrologie
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz/