English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDP61
NázevČištění odpadních vod
Course nameWastewater Treatment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Cílem předmětu je seznámení s pokrokovými technologiemi čištění odpadních vod s důrazem na odstraňování nutrientů, bytnění aktivovaného kalu, odstraňování obtížně rozložitelných látek, anaerobního čištění odpadních vod a hygienizace kalů.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do pokrokových technologií čištění OV.
 • 2.Odstraňování dusíku nitrifikací a denitrifikací.
 • 3.Biologické odstraňování fosforu.
 • 4.Návrh systémů pro potlačení bytnění aktivovaného kalu.
 • 5.Odstraňování toxických a obtížně rozložitelných sloučenin.
 • 6.Návrh procesů anaerobního čištění odpadních vod.
 • 7.Anaerobně-aerobní čištění odpadních vod.
 • 8.Hygienické zabezpečení odpadních vod a kalů.
 • 9.Zpracování a znovuvyužití odpadních vod.
 • 10.Ekonomika návrhu čistíren odpadních vod.
 • 11.Sledování řízení a hodnocení provozu čistíren odpadních vod.
 • 12.Použití matematických modelů pro biologické procesy čištění odpadních vod.
 • 13.Automatizace a řízení provozu čistíren odpadních vod.
Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod městských a průmyslových
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

water.fce.vutbr.cz