English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDO62
NázevTeorie spřažených ocelobetonových konstrukcí
Course nameTheory of composite steel-concrete structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Teoretická báze evropských normativních dokumentů pro navrhování spřažených konstrukcí a principy navrhování nosných prvků, dílců a konstrukčních systémů i jejich přípojů ve smyslu těchto předpisů. Pricipy statického a konstrukčního řešení kompozitních konstrukcí z kombinací různých materiálů. Navrhování a posuzování spřažených prvků a dílců - předpoklady návrhu a návrhové postupy. Návrhová únosnost kompozitních konstrukcí. Osově tlačené pruty. Ohýbané pruty. Kombinace namáhání. Únava. Navrhování kompozitních (zejména ocelobetonových) konstrukcí na účinky požáru. Aplikace spřažených ocelobetonových nosných prvků a dílců ve stavebních konstrukcích.

Harmonogram přednášky

  • 1. Principy konstrukčního řešení prvků a dílců kompozitních konstrukcí, kombinace materiálů.
  • 2.-3. Základní principy navrhování, účinky zatížení, reologické vlastnosti.
  • 4.-5. Mezní stavy únosnosti - koncepce navrhování pro základní případy namáhání (tah, tlak, ohyb, smyk) a jejich kombinace.
  • 6.-7. Smykové spojení.
  • 8.-9. Mezní stavy použitelnosti - koncepce navrhování.
  • 10. Únava.
  • 11.-12. Navrhování na účinky požáru, požární odolnost.
  • 13. Aplikace kompozitních konstrukcí ve stavebních objektech.
Ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, betonové konstrukce
Literatura není u předmětu zadána