English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDO61
NázevTeorie kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameTheory of metal and timber structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantJindřich Melcher

Obsahové informace

Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce. Materiálové charakteristiky. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů. Ideální a skutečná konstrukce. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.

Harmonogram přednášky

  • 1.,2. Principy spolehlivosti kovových a dřevěných konstrukcí.
  • 3. Pravděpodobnostní parametry a charakteristiky účinků působících na konstrukce.
  • 4. Materiálové charakteristiky.
  • 5. Návrhová pevnost ocelových a dřevěných konstrukcí.
  • 6.,7. Zpřesnění teoretického výpočtového modelu nosné konstrukce.
  • 8.,9. Počáteční imperfekce konstrukčních částí a nosných systémů.
  • 10. Ideální a skutečná konstrukce.
  • 11.,12. Problém spolupůsobení a vliv vzájemných vazeb nosných a nesených částí konstrukčního systému na skutečné působení prvků a dílců konstrukčních systémů.
  • 13. Poddajnost spojů a styčníků. Polotuhé styčníky.
teorie pružnosti a plasticity
Literatura není u předmětu zadána