English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDN62
NázevTeorie drážního spodku
Course nameRailway Substructure Theory

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního spodku. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Harmonogram přednášky

  • 1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
  • 4.-10. Semináře na zadané téma.
  • 11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.
Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Konstrukce železničního spodku, geometrické parametry koleje, projektování železničních tratí a stanic.
Literatura není u předmětu zadána