English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDN61
NázevTeorie drážního svršku
Course namePermanent Way Theory

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

• Formou seminářů jsou studenti seznamování s teorií statického a dynamického návrhu a posouzení drážního svršku a kolejových konstrukcí. Důraz je kladen na problematiku zvyšování rychlostí a nápravových hmotností na stávajících tratích.

Harmonogram přednášky

  • 1.-3. Úvod a příprava studované literatury.
  • 4.-10. Semináře na zadané téma.
  • 11.-13. Zpracování seminární práce se zadanou tématikou.
• Stavební mechanika, nelineární mechanika, dynamika stavebních konstrukcí, numerická matematika, fyzika.
• Konstrukce železničního svršku, kolejové konstrukce.
Literatura není u předmětu zadána