English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDM62
NázevTeorie dopravních staveb
Course nameTraffic Structures Theory

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Holcner

Obsahové informace

Teorie dopravy, dopravní systémy, dopravní sítě. Úlohy a problémy v dopravní síti. Teorie dopravního proudu. Nelineární dynamické děje v dopravním proudu. Simulace dopravního proudu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát
 • 2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů
 • 3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů
 • 4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy
 • 5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy
 • 6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost
 • 7. Stacionární modely dopravního proudu
 • 8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu
 • 9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy
 • 10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu
 • 11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu
 • 12. Simulace reálných dopravních situací
 • 13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu
Dopravní inženýrství, algoritmizace úloh, základy fyziky, základy numerické matematiky,
Literatura není u předmětu zadána