English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDM61
NázevSpolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhování
Course nameReliability of Road Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantJan Kudrna

Obsahové informace

Obecný pohled na spolehlivost silničních sítí, systémů a konstrukcí, společné zásady a rozvedení spolehlivostního a pravděpodobnostního přístupu do řešení problémů ve výstavbě, zdokonalování, údržbě a opravách sítě pozemních komunikací. Presentace výzkumů, které řeší nebo může řešit Ústav pozemních komunikací. Studenti z různých specializací prezentují přístup ke spolehlivosti v konstrukcích a systémech podle jejich témat doktorských prací. Hledání metologie použitelné pro disertační práce.

Harmonogram přednášky

  • 1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací
  • 3. - 5. Samostatné zpracování zadaného tématu
  • 6. - 7. Společný rozbor zpracování jednotlivých témat prací
  • 8. - 10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací
  • 11.-13. Presentace prací, detailní diskuze.
stavební mechanika, navrhování konstrukcí, spolehlivost, fyzika
Literatura není u předmětu zadána