English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDL62
NázevModelování konstrukcí
Course nameModelling of structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantPetr Štěpánek

Obsahové informace

Moderní pohledy na modelování konstrukcí. Použití metody příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí. Základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo.
Vztah metody příhradové analogie k dimenzování betonových konstrukcí. Použití modelu vzpěra–táhlo pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů. Prutové prvky namáhané smykem.
Spřažené konstrukce typu beton-beton.
Teorie tlakových polí. Interakce silových účinků s využitím teorie tlakových polí.
Účinky dotvarování a smršťování na konstrukce. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí. Přibližné numerické metody řešení reologických účinků. Metoda časové diskretizace.
Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace metod na konkrétní betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Moderní pohledy na modelování konstrukcí. Použití metody příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí.
 • 2. Základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo.
 • 3. Vztah metody příhradové analogie k dimenzování betonových konstrukcí.
 • 4. Použití modelu vzpěra–táhlo pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů.
 • 5. Prutové prvky namáhané smykem.
 • 6.-7. Spřažené konstrukce typu beton-beton.
 • 8. Teorie tlakových polí. Interakce silových účinků s využitím teorie tlakových polí.
 • 9. Účinky dotvarování a smršťování na konstrukce.
 • 10. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí.
 • 11. Přibližné numerické metody řešení reologických účinků.
 • 12. Metoda časové diskretizace.
 • 13. Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace metod na konkrétní betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb.
stavební mechanika, pružnost a plasticita, zásady výpočtu vlivu dotvarování a smršťování betonu na návrh betonových konstrukcí

Základní literatura předmětu

Collins, M. P., Mitchell, D.: Prestressed Concrete Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991
Šmerda, Z., Křístek, V.: Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures, SNTL, Praha, 1988
Bažant, Z.P.: Mathematical Modeling of Creep and Shrinkage of Concrete, John Wiley and Sons, New York, 1988
Hsu,T.T.C., Mo, Y. L.: Unified Theory of Concrete Structures, Wiley, 2010