English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ68
NázevEnvironmentální systémy výroby a užití staviv
Course nameEnvironmental Systems of Building Materials Production and Utilization

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantKarel Kulísek

Obsahové informace

Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie. Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace. Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot. Energetická úspornost pozemních staveb. Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot. Stavební odpady, technologie jejich recyklace. Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace. Požadavky na technické a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie, odpovědnost výrobců, ochrana spotřebitelů. Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví.

Harmonogram přednášky

 • 1.Ekosystémy, obnovitelné zdroje energie.
 • 2.Environmentální politika a legislativa ČR a EU, harmonizace norem.
 • 3.Vliv stavebního průmyslu na ovzduší, vodní zdroje, půdu a těžbu neobnovitelných zdrojů surovin.
 • 4.Posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
 • 5.Energetická a materiálová náročnost technologií stavebních hmot.
 • 6.Energetická úspornost pozemních staveb.
 • 7.Průmyslové odpady, jejich využití ve výrobě stavebních hmot.
 • 8.Stavební odpady, technologie jejich recyklace.
 • 9.Životní cyklus stavebních výrobků, legislativní a ekonomické bariéry jejich recyklace.
 • 10.Požadavky na technické vlastnosti stavebních výrobků.
 • 11.Požadavky na a environmentální vlastnosti stavebních výrobků, ekotoxikologie.
 • 12.Odpovědnost výrobců a ochrana spotřebitelů.
 • 13.Integrované systémy environmentálního managementu a systémů řízení jakosti a bezpečnosti ve stavebnictví
Všeobecný přehled a znalosti z oblasti ekologie ve stavebnictví oboru SMI, rámcová znalost systémové normy environmentálního managementu.

Literatura není u předmětu zadána