English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ67
NázevTeoretické základy pálených staviv
Course nameTheoretical grounds of fired building materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRadomír Sokolář

Obsahové informace

Cílem studia předmětu je získání znalostí o dalších speciálních vlastnostech keramického střepu (mj. vlhkostní roztažnost, elektrické a magnetické vlastnosti keramiky, chemické vlastnosti keramiky apod.).

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
 • 2. Mikrostruktura a stavba keramického střepu.
 • 3. Mechanické vlastnosti keramiky.
 • 4. Chemické vlastnosti keramiky.
 • 5. Tepelné vlastnosti keramiky.
 • 6. Vysokoteplotní chování keramiky.
 • 7. Elektrické a magnetické vlastnosti keramiky.
 • 8. Optické vlastnosti keramiky.
 • 9. Keramické materiály pro elektrotechniku
 • 10. Konstrukční keramické materiály
 • 11. Praktická ukázka v laboratoři.
 • 12. Praktická ukázka v laboratoři.
 • 13. Praktická ukázka v laboratoři.
vlastnosti keramických surovin a jejich úprava, vytváření v keramice, sušení, výpal - základní obecné znalosti
Literatura není u předmětu zadána