English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ66
NázevMikrostruktura stavebních látek
Course nameMicrostructure of Building Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRostislav Drochytka

Obsahové informace

Krystalografie anorganických látek. Pórovitá struktura, druhy pórů, jejich význam. Vliv pórovitosti na fyzikální vlastnosti látek. Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury. Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty. Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie. Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení. Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů. Koroze anorganických látek. Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.

Harmonogram přednášky

  • 1.-3.Teorie hydraulického upevňování látek. Mikromechanika, napětí ve struktuře a defekty struktury.
  • 4.-5.Fyzikální metody stanovení mikrostruktury hmoty.
  • 6.Elektronová mikroskopie a optická mikroskopie.
  • 7.-8.Fyzikální metody stanovení složení látek. Vnitřní povrch látek a jeho stanovení.
  • 9.Význam mikrostruktury pro vývoj materiálů.
  • 10.Koroze anorganických látek.
  • 11.-13.Termické rozbory, praktické stanovení mikrostruktury jednotlivých složek materiálů.
Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavu látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů
Literatura není u předmětu zadána