English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ65
NázevTeorie optimálního užití stavebních látek
Course nameTheory of Optimization of Building Materials Use

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantStanislav Šťastník

Obsahové informace

Multikriteriální rozhodovací proces, obchodně technické služby výrobců stavebních hmot. Požadavky na materiály pro svislé konstrukce, technologická kriteria a optimální stav. Materiály pro stěny. Horizontální konstrukce: technické požadavky na materiály, materiálové varianty a jejich kriteriální analýza. Střechy: funkční způsobilost a materiálové varianty střešní krytiny. Rozdělení, účel a kritéria povrchových úprav a optimalizace materiálových variant. Materiály pro vnější odvodnění, betonová dlažba. Dynamická kalkulace hromadné výroby materiálů, energetická náročnost. Hodnocení stavebních látek na životní prostředí, řešení odpadového hospodářství a recycling. Účinky radonu a opatření na snížení aktivity v objektu.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má zčásti výpočtový charakter.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky optimalizace užití stavebních výrobků
 • 2. Problematika kontroly jakosti a popis obecných vlastností stavebních materiálů a konstrukcí
 • 3. Proces optimalizace - Výpočtový model
 • 4. Požadované technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, Technická normalizace
 • 5. Technoligické požadavky
 • 6. Vertikální stavební konstrukce
 • 7. Horizontální stavební konstrukce
 • 8. Střešní konstrukce
 • 9. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí
 • 10. Výrobky pro vnější plochy a vnější odvodnění
 • 11. Trvanlivost stavebních materiálů - obecné zásady
 • 12. Životní prostředí, problematika recyklace stavebních materiálů
 • 13. Ekonomie a marketing. Energetická náročnost stavebních konstrukcí
znalosti z oblasti technologie betonu, maltovin, fyziky stavebních látek, izolačních materiálů.
Literatura není u předmětu zadána