English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ64
NázevTeoretické základy kompozitních materiálů
Course nameTeoretical elements of Composite Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantLenka Bodnárová

Obsahové informace

Vývoj, rozdělení a typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika. Materiály matrice a dispergované fáze. Kompozitní působení ve struktuře látky. Vliv struktury na vlastnosti kompozitů. Proměnné definující vlastnosti kompozitů. Navrhování kompozitů, volba složek a výrobní problémy. Částicové kompozity I. až III. typu. Vláknové kompozity, druhy vláken (dlouhá a krátká vlákna, uhlíková, kovová, skleněná a polymerní, whiskery) a druhy matric. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží, sklovláknobeton, vláknobeton s ocelovými vlákny. Štíhlostní poměr. Kritická délka vlákna. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží. Tažené kompozitní profily. Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny. Kompozity vyztužené páskami. Lamináty. Hybridní kompozity. Jednosměrové kompozity - relativní zastoupení fází (objemové a hmotnostní zastoupení složek, základní výpočtové vztahy). Podélná pevnost a tuhost, pracovní diagram při tahovém namáhání (grafy, základní výpočtové vztahy). Chování při porušení. Teplotní roztažnost, transportní vlastnosti, přenosový součinitel (grafy, základní výpočtové vztahy). Modul pružnosti a pevnost krátkovláknových kompozitů.

Harmonogram přednášky

 • 1.Typy kompozitních materiálů a jejich charakteristika, vývoj kompozitních materiálů
 • 2.Definice kompozitního působení, proměnné definující vlastnosti kompozitů, jejich strukturní roztřídění
 • 3.Navrhování kompozitů
 • 4.Částicové kompozity I. až III. typu, specifika
 • 5.Vláknové kompozity, vlákna, matrice
 • 6.Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží
 • 7.Sklovláknobeton, vláknobeton s polymerními vlákny, navrhování, aplikace
 • 8.Vláknobeton s ocelovými vlákny, navrhování, aplikace
 • 9.Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží
 • 10.Technologie výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí a vláknovou výztuží
 • 11.Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny
 • 12.Kompozity vyztužené páskami. Lamináty. Hybridní kompozity.
 • 13.Jednosměrové kompozity, zastoupení vláken. Mechanika jednosměrových kompozitů. Podélná pevnost a tuhost, pracovní diagram při tahovém namáhání (grafy, základní výpočtové vztahy). Chování při porušení. Teplotní roztažnost a transportní vlastnosti. Modul pružnosti a pevnost krátkovláknových kompozitů.
Znalosti vlastností stavebních materiálů, znalosti z oblasti fyziky stavebních materiálů, mechaniky, technologie betonu, plastických látek.
Literatura není u předmětu zadána