English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDH82
NázevProvozní a funkční analýza konstrukce budov
Course nameProcess and Functional Analysis of Building Construction

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

S pomocí zjednodušených metod výpočtu a numerických metod simulace mohou studenti hodnotit komplexní problematiku tepelné ochrany budov se zaměřením na šíření vlhkosti při vícerozměrném vedení tepla a posuzování tepelně izolačních vlastností budov za nestacionárních podmínek. Cílem předmědmětu je úvod do modelování v oblasti stavební fyziky v souvislosti s navrhováním staveb. Získané znalosti budou využity pro modelování fyzikální jevů ve stavebních konstrukcích zaměřených na vedení tepla, proudění vzduchu, tepelně-vlhkostní stavy a procesy ve stavebních materiálech zabudovaných v konstrukcích budov pro nestavionární okrajové podmínky korespondující s dynamikou klimatických změn vnějšího prostředí a provozem budov.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zadání námětu stavby v konkrétních podmínkách.
 • 2. Návrh konstrukčního řešení stavby s ohledem na zadané podmínky
 • 3. Provozní schéma dispozice zadané stavby.
 • 4. Varianty konstrukčního řešení zadané stavby
 • 5. Posouzení tepelně izolačních schopností materiálů obvodových plášťů
 • 6. Posouzení osvětlení a oslunění zadané stavby
 • 7. Návrhy konstrukčních detailů s ohledem na kondenzaci difúze
 • 8.–9. Simulace vnějších vlivů na stavební konstrukci - vlhkost a teplo (teorie modelování)
 • 10.-11. Vypracování elaborátu v podobě teoretické části budoucí doktorské práce se zaměřením na stavební fyziku
 • 12. Konzultace zpracovávané teoretické části elaborátu
 • 13. Odevzdání elaborátu ke zhodnocení
Teorie tepelné ochrany, akustické ochrany, protipožární ochrany, denního osvětlení a oslunění na úrovni magisterského studia.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hens H.: Moisture transfer in Envelope Parts, International Energy Agency, 1996
Jenisch R.: Schadenfreies Bauen - Tauwasserschäden , Fraunhofer IRB Verlag, 1996