English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDC62
NázevFyzikální chemie silikátů
Course namePhysical chemistry of silicates

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav chemie
GarantPavel Rovnaník

Obsahové informace

Záladní pojmy termodynamiky
Jedna látka v několika fázích
Chemické rovnováhy v homogeních systémech
Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
Heterogenní rovnováhy v kondenzovaných systémech
Fázová rozhraní a slínování
Disperze pevných látek v kapalinách
Difúze a transportní jevy

Harmonogram přednášky

 • 1. Záladní pojmy termodynamiky
 • 2. Termodynamická data
 • 3. Jedna látka v několika fázích
 • 4. Chemické rovnováhy v homogeních systémech
 • 5. Chemické a fázové rovnováhy v heterogeních systémech
 • 6. Dvousložkové systémy
 • 7. Třísložkové systémy
 • 8. Čtyřsložkové systémy
 • 9. Fázová rozhraní a slínování
 • 10. Rozhraní tří fází
 • 11. Disperze pevných látek v kapalinách
 • 12. Difúze
 • 13. Úloha transportních jevů v kinetice ustálených heterogenních nekatalytických procesů
Absolvování magisterského studia oboru Materiálové inženýrství na Technické universitě nebo oborů fyzikálně-chemicko-přírodovědných na Universitních Přírodovědných fakultách

Základní literatura předmětu

Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů I, VŠCHT Praha, 1991
Novák, J. a kol.: Fyzikální chemie - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Atkins, P., W.: Fyzikálna chémia (časť 1, 2a, 2b, 3), Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999