English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDC61
NázevChemie vody
Course nameHydrochemistry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav chemie
GarantJitka Malá

Obsahové informace

Fyzikálně-chemické vlastnosti vody, obecné složení vod, fyzikální chemie povrchů, oxid uhličitý a jeho iontové formy, kovy a polokovy, halogeny, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení, nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, halogenderiváty, huminové látky, pesticidy, tenzidy, chemické rovnováhy ve vodách, hydrochemická klasifikace přírodních vod.

Harmonogram přednášky

 • 1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody
 • 2. Obecné složení vod
 • 3. Fyzikální chemie povrchů
 • 4. Oxid uhličitý a jeho iontové formy
 • 5. Kovy a polokovy
 • 6. Halogeny, sloučeniny dusíku
 • 7. Sloučeniny síry, sloučeniny fosforu
 • 8. Plyny, organické látky a jejich skupinová stanovení
 • 9. Nepolární extrahovatelné látky, polyaromatické uhlovodíky
 • 10. Fenoly, halogenderiváty, huminové látky
 • 11. Pesticidy, tenzidy
 • 12. Chemické rovnováhy ve vodách
 • 13. Hydrochemická klasifikace přírodních vod
anorganická a organická chemie v rozsahu předmětu Stavební chemie, hydrochemie v rozsahu předmětu Chemie a technologie vody
Literatura není u předmětu zadána