English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDB65
NázevVyužití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí
Course nameAcoustic method for nondestructive testing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantZdeněk Chobola

Obsahové informace

Akustická emise,spektrální inspekce, podélné a příčné vlnění, přístrojové vybavení, experimentální uspořádání, parametry pro posouzení poruch.

Harmonogram přednášky

 • 1.Akustická emise, historický vývoj.
 • 2.Vlněmí podélné, příčné. Povrchové a Raigleyho vlny.
 • 3.Snímače akustické emise.
 • 4.Přístrojové vybavení pro měření akustického signálu.
 • 5.Parametry pro posouzení poruch.
 • 6.Lokalizace poruch.
 • 7.Akustická emise v kompozitech.
 • 8.Akustická emise v betonu.
 • 9.Monitorování stavu koroze výztuže v železobetonu.
 • 10.Měření metodou Ipact echo.
 • 11.Měření metodou Impact echo.
 • 12.Měření metodou akustické emise.
 • 13.Měření metodou akustické emise.
Kmity a vlnění.
Literatura není u předmětu zadána
 • Po osobní domluvě se zájemci o tento předmět je možné upravit jeho náplň s ohledem na témata doktorandských prací.