English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDB63
NázevSynergie stavebních materiálů
Course nameSynergy of building materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantTomáš Ficker

Obsahové informace

Předmět nabízí pokročilejší partie ze stavební termodynamiky, akustiky a struktury stavebních materiálů. Prezentace jsou založeny na posledních výsledcích výzkumu a vhodně ilustrovány ukázkami z časopiseckých publikací.

Harmonogram přednášky

 • I.Pokročilé kapitoly z termodynamiky stavebních materiálů
 • 1.Tepelné vlastnosti stavebních materiálů
 • 2.Kombinované termodynamické děje ve stavebních materiálech
 • 3.Povrchová a vmezeřená kondenzace ve stavebních konstrukcích
 • 4.Zobecněný Glaserův kondenzační model
 • 5.Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí
 • II. Pokročilé statě ze stavební akustiky
 • 6.Akustické vlastnosti stavebních materiálů
 • 7.Moderní metody měření doby dozvuku (MLS)
 • 8.Návrhy akustických bariér metodou Fresnela
 • 9.Akustická specifika divadel a koncertních sálů
 • III Současný stav výzkumu nano-struktury cementových materiálů
 • 10.Vnitřní morfologie stavebních látek
 • 11.Fyzikální vlastnosti cementového C-S-H gelu
 • 12.Moderní metody výzkumu nano-struktury C-S-H gelu
 • 13.Struktura C-S-H gelu a její souvislost s fyzikálními vlastnostmi
Základní znalosti z termodynamiky, akustiky a materiálového inženýrství.
Literatura není u předmětu zadána
 • Po osobní domluvě se zájemci o tento předmět je možné provést modifikaci výukové látky tak, aby se co nejtěsněji vztahovala k tématům doktorandských prací.